התמחויות

  • שדרוג והקמת משטרות ויחידות ביטחון ואכיפה
  • היערכות למצבי חירום וטיפול במצבי חירום
  • פריסת כוחות הביטחון, תיאום ושיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים