התמחויות

  • תשתיות ומתקנים אסטרטגיים - שדות תעופה ונמלי ים
  • למצבי חירום וטיפול במצבי חירום
  • ליחידות ביטחון ואכיפה