התמחויות

יצירת מנגנון מוכן להתמודדות עם מצבי חירום:

  • כוחות מיוחדים
  • נהלים
  • פריסת שירותי אבטחה
  • תיאום ושיתוף פעולה עם יחידות רלוונטיות
  • מרכזי פיקוד ובקרה
  • שילוב גורמי בטחון חירום והצלה