התמחויות

  • הגנה על הגבולות
  • הגנה על תשתיות ומתקנים אסטרטגיים, שדות תעופה ונמלי ים
  • הגנה על מתקני תשתית אסטרטגיים ואנרגיה
  • הגנה על אמצעי תחבורה