שמירה והגנה על תשתיות

רקע

האיומים המתפתחים בעולם בכלל ובטרור בפרט, מחייבים היערכות מורכבת. מתקני התשתית מהווים יעד מרכזי לאיומי הטרור ותרחישי קיצון


המטרה

הפיכת מתקני התשתית ואתרים אסטרטגיים לאזורים מוגנים ובניית מערכים מונעי פגיעה


דוגמות

  • תחבורה יבשתית, חברות תעופה תחבורה ימית – כולל נמלים, אוניות
  • ייצור ,ארגון הובלת וחלוקה משאבים : דלק, גז, מים, חשמל – כולל בים
  • מרכזי חומרים מסוכנים – ייצור, אחסון והובלה
  • מרכזי שליטה ותקשורת – מחשוב, טלפונים
  • גבולות ומעברי גבול